Najprodavaniji

Informacije

Obavijest prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka:
Osobne podatke dajete dobrovoljno u svrhu obrade narudžbe. Osobne podatke vodimo u evidenciji kupaca/korisnika i štitimo sukladno zakonskim odredbama. Popunjavanjem obrasca dajete suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka u navedene svrhe.

Zaštita privatnosti

Sa Vašim osobnim podacima postupamo potpuno u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, NN103-2003-06-26. Da bismo mogli obraditi i izvršiti Vaše narudžbe potrebni su nam Vaši ime i prezime, adresa, e-mail adresa te broj telefona. Jamčimo za sigurnost prikupljenih podataka. Svaka informacija koju nam upućujete bit će korištena isključivo u svrhe za koje je namijenjena. Sve Vaše osobne informacije su potpuno sigurne i zajamčene sigurnosnim mjerama enkripcije i serverske zaštite. Budite sigurni da ne prodajemo, ne iznajmljujemo i ne prenosimo Vaše osobne informacije prema bilo kojem subjektu.
 
Autorska prava

Autorska prava su u cijelosti zadržana. Cjelokupan sadržaj i formati na stranicama www.svijet-pare.hr vlasništvo su tvrtke VAPOROS, obrt za trgovinu i usluge, Kralja Tomislava 38a, 31500 Našice osim dijela grafičkih elemenata koji se ne koriste u komercijalne svrhe. Sav sadržaj koji se nalazi na našim stranicama, ukoliko nije u osobne svrhe, ne smije se bez našeg dopuštenja koristiti niti dalje ustupati trećim strankama.