Najprodavaniji

Informacije

Uvjeti korištenja

Definicije

Kupac: označava pojedinca ili organizaciju koja kupuje ili je suglasna kupiti robu od prodavatelja.

Potrošač: ima značenje koje propisuje Zakon o zaštiti potrošača u RH.

Ugovor: označava pisani akt koji može biti i u elektronskom obliku između Prodavatelja i Kupca u vezi prodaje i kupnje roba, a koji uključuje ove Uvjete korištenja.

Roba: označava proizvode koje se kupac obvezuje kupiti od prodavatelja.

Prodavatelj: označava VAPOROS, obrt za trgovinu i usluge, Kralja Tomislava 38a, 31500 Našice

Kupac: označava korisnika koji stavlja nalog putem web stranice, telefonom ili pismom.

Uvjeti: označava odredbe i uvjete prodaje iz ovoga Ugovora i posebne uvjete koji su dogovoreni u pisanom obliku od strane Prodavatelja.
Ništa u ovim Uvjetima korištenja neće utjecati na zakonska prava kupca kao potrošača.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ovi Uvjeti primjenjuju se na sve ugovore za prodaju robe od strane prodavatelja prema kupcu, te će prevladati nad bilo kojom drugom dokumentacijom ili komunikacijom od strane kupca.

Prihvaćanjem isporuke robe smatrat će se kao uvjerljiv dokaz da je Kupac prihvatio ove Uvjete korištenja.

Svaka promjena ovih Uvjeta korištenja (uključujući bilo kakve posebne uvjete i uvjete koji su dogovoreni između stranke) biti će ništavna ukoliko nije posebno, pismeno dogovorena od strane Prodavatelja. Sve vrste pritužbi trebaju biti adresirane na: VAPOROS, obrt za trgovinu i usluge, Kralja Tomislava 38a, 31500 Našice

Naručivanje

Sve narudžbe za robu smatrat će se kao ponuda kupca za kupnju robe u skladu s ovim Uvjetima korištenja te podliježu prihvaćanju od strane Prodavatelja. Prodavatelj može izabrati da ne prihvati nalog za narudžbu iz bilo kojeg razloga.

Kada roba koju je Kupac naručio nije raspoloživa na skladištu, Kupac će biti obaviješten te će mu se omogućiti da naruči drugu robu ili da otkaže narudžbu i primi povrat punog iznosa u roku od 30 dana.

Izjava o odgovarajućoj dobnoj granici

Robu mogu naručivati samo osobe koje imaju najmanje 18 godina.

Ukoliko Prodavatelj otkrije da kupac nema zakonsko pravo naručiti određenu robu, Prodavatelj ima pravo otkazati nalog odmah, bez prethodne najave.

Cijena i plaćanje

Cijena robe će se smatrati ona koja je propisana na web stranicama. Ukupna cijena, uključujući i troškove dostave ako ih ima, bit će prikazana Kupca u košarici prije potvrđivanja narudžbe.

Nakon što je zaprimio nalog, Prodavatelj će potvrditi putem elektronske pošte detalje, opis i cijenu za robu.

Dostava

Roba koja se dostavlja u Hrvatskoj obično će biti isporučena u roku od 7 (sedam) radnih dana od prihvaćanja naloga.

Kada se točan datum dostave dogovori između Kupca i Prodavatelja, a naknadno se ispostavi da ne može biti ostvaren, Kupac će biti obaviješten te će mu se ponuditi mogućnost dogovora novog datuma ili u potpunosti vratiti uplaćena sredstva.

Prodavatelj će koristiti razumne napore kako bi se zadovoljili dogovoreni datumi dostave.

Dostava robe vršit će se na adresu koju je Kupac naveo u nalogu te će Kupac ujedno osigurati sve potrebne radnje kako bi mogao preuzeti narudžbu u zadanom roku.

Pravo prodavača

Prodavač zadržava pravo da povremeno ažurira cijene na web stranici u bilo kojem trenutku. Prodavač će učiniti sve napore kako bi osigurao točnost cijena u trenutku kada kupac pravi narudžbu.

Prodavač zadržava pravo da povuče svu robu iz web trgovine u bilo koje vrijeme.

Prodavač ne snosi odgovornost za povlačenje bilo koje robe s web stranice ili za odbijanje obrađene narudžbe.

Prodavač ne snosi odgovornost ukoliko se zbog neraspoloživosti robe Kupcu nanese bilo kakva vrsta štete.

Otkazivanje i povratak

Kupac će pregledati robu odmah po primitku te će o tome obavijestiti Prodavača u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana dostave, potvrđene u pisanom obliku, ukoliko je roba oštećena ili nije u skladu s bilo kojim dijelom ovog Ugovora. Ako Kupac to ne učini Prodavatelj će smatrati da je roba prihvaćena.

Ograničenje odgovornosti

Osim što može biti implicirana zakonom u kojem se Kupac definira kao Potrošač, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uvjeta korištenja od strane Prodavatelja pravna traženja nastale štete Kupca bit će ograničena na štete koje nikada neće premašiti cijenu Robe i Prodavatelj ni pod kojim okolnostima neće biti odgovoran za bilo kakvu izravnu, slučajnu ili posljedičnu štetu ili gubitak robe.

Web stranica / web trgovina

www.svijet-pare.com zadržava pravo urediti ili izbrisati bilo koji sadržaj objavljen na bilo kojem dijelu www.svijet-pare.com web stranice u bilo koje vrijeme od strane kupaca ili trećih strana.

Viša sila

Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakvo kašnjenje ili neizvršenje bilo koje od svojih obveza ako kašnjenje ili neuspjeh proizlazi iz događaja ili okolnosti koje su izvan njegove razumne kontrole uključujući, ali ne ograničavajući se na štrajkove, nesreće, rat, požar, kvar bilo komunikacija, telekomunikacija ili računalnog sustava, kvar pogona ili strojeva ili manjka nedostupnosti sirovina iz prirodnih izvora opskrbe. Prodavatelj će imati pravo na razumno produženje vremenskog roka proširenja svojih obveza.

Prekid

Ukoliko se bilo koji dijelovi ovih Uvjeta korištenja smatraju u suprotnosti sa zakonom od bilo kojeg nadležnog Suda u Republici Hrvatskoj iz bilo kojeg razloga, takve će odredbe biti ukinute.

Promjene u uvjetima

Prodavatelj će imati pravo izmijeniti ove Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku, ali to pravo neće utjecati na postojeće Uvjete korištenja koji su prihvaćeni od strane Kupca prije njihove izmjene.

Mjerodavno pravo i nadležnost

Ovi uvjeti uređuju se i tumače u skladu sa zakonom Republike Hrvatske i stranke su ovime podvrgnute isključivoj nadležnosti Hrvatskih sudova.